+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Деловни тенденции

НазивЛинкДатум
Деловни тенденции во градежништвото (ДТ.Г) 19.06.2020
Деловни тенденции во преработувачката индустрија (ДТ.И) 19.06.2020
Деловни тенденции во трговијата на мало (ДТ.Т) 19.06.2020
Прашалник за деловните тенденции во градежништвото, 2015 (ДТГ) Преземи 26.01.2017
Прашалник за деловните тенденции во индустријата, 2015 (ДТИ) Преземи 26.01.2017
Прашалник за деловните тенденции во трговијата на мало, 2015 (ДТТ) Преземи 26.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика