+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Структура на земјоделските стопанства

НазивЛинкДатум
Структурно истражување за земјоделските стопанства, 2013 (СИЗС) Преземи 24.01.2017
Земјоделски стопанства (СИЗС) 07.07.2020
Земјоделски претпријатија и земјоделски задруги (ЗЕ.71) 07.07.2020

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика