Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës


Vendet e lira të punës, tremujori i dytë - 2023

01.09.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e dytë të vitit 2023, shkalla e vendeve të lira të punës është 1.62%.
Shkallë më të lartë të vendeve të lira të punës ka në sektorin B – Miniera dhe nxjerrja e gurorëve 3.33%, ndërsa shkalla më e ulët është
në sektorët D – Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar e cila është 0.25%.
Subjektet afariste me numër të punësuarish nga 3-9 kanë shkallë më të lartë të vendeve të punës, që shënon 2.25%.
Rajoni i Pellagonisëka shkallën më të lartë të vendeve të lira të punës, që shënon 2.66%.
Numër më të madh të vendeve të lira të punës, respektivisht 2 688, ka në grupin e pestë të profesioneve – Punëtorë në veprimtari
shërbimesh dhe shitjesh.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë