Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregtia e jashtme


Tregtia e jashtme e mallrave sipas karakteristikave ekonomike të ndërmarrjeve, 2022

29.05.2024


Sipas Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit 2022, më shumë se 90 % nga tregtia e përgjithshëm e mallrave të Republikës së Maqedonisë së Veriut

është realizuar nga ndërmarrjet e përfshira në dyja drejtimet e këmbimit tregtar të mallrave. Suficiti në tregtinë e mallrave është gjeneruar, kryesisht

nga ndërmarrjet që i përkasin sektorit të Industrisë, ndërsa deficiti nga ndërmarrjet që i përkasin sektorit të Tregtisë. Rreth gjysma e vlerës së

përgjithshme të eksportit dhe importit është i përqendruar në ndërmarrjet kryesore.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë