Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Mjedisi jetësor


Përdorimi i ujërave dhe mbrojtja e tyre nga ndotja industriale, 2023

31.05.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, sasia totale e ujërave të zëna nga ndërmarrjet industriale në vitin 2023 është 5 409
milion m3, me pjesëmarrjen më të madhe të sektorit D - Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar (99.2 %).
Sipas origjinës së ujit për furnizim të ndërmarrjeve, sasia më e madhe e ujit është nga ujërat sipërfaqësore, pra 49.9 %.
Sasia totale e ujit të përdorur në vitin 2023 është 2 727 milion m3. Krahasuar me vitin 2022, sasia totale e ujit të përdorur në vitin 2023
është vërejtur rritje për 25.3 %.
Nga totali i ujërave të ndotura të shkarkuara në 2023 janë pastruar 12.3 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë