Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Blegtori dhe peshkim


Peshkimi dhe akuakultura, 2023

31.05.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës në vitin 2023 zënia e përgjithshme e peshkut ishte 2 073 341 kg dhe krahasuar me vitin
2022 është rritur për 0.8%.
Nga zënia e përgjithshme, peshqit e ujërave të ftohtë marrin pjesë me 77.0%, dhe peshqit e ujrave të ngrohtë me 23.0%. Krahasuar me
vitin 2022, zënia e peshkut të ujërave të ftohët është ulur për 6,0%, kurse zënia e peshkut të ujërave të ngrohtë është rritur për 33.1%.
Prodhimi i akuakulturës është 1 873 619 kg dhe nga zënia e përgjithshme e peshkut merr pjesë me 90.4%. Në vitin 2023 krahasuar me
vitin 2022, është vërejtur rritje e prodhimit të akuakulturës dhe ulje tek peshkimi komercial dhe rekreativ.
Në vitin 2023 janë prodhuar 121 milionë copë vezë me një peshë të përgjithshme prej 189 530 kg, që është ulje për 7.5% krahasuar me
vitin 2022. Nga gjitha llojet e peshkut për rasate më shumë kultivohet trofta e ylberit.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë