+A   |  -A
Skip Navigation Links

  Соопштенија


  Последно соопштение


  Методолошки објаснувања

  Календар на навременост

  МАКСтат база

  News releases
   

  Methodological explanations
 
   MAKStat database
  News release: Business Demography

22.07.2022   Business demography, 2020
28.05.2021   Business demography, 2019
29.05.2020   Business demography, 2018
31.05.2019   Business demography, 2017
31.05.2018   Business demography, 2016
30.05.2017   Business demography, 2015
30.05.2016   Business Demography
26.05.2015   Business Demography
27.05.2014   Business demography
25.01.2013   Business demography
27.01.2012   Business demography, 2008-2010
26.01.2011   Business demography, 2004-2008


Upcoming news releases from theme: Bussines Entities
  Released news releases from theme:   Bussines Entities

Number of active business entities
Business Demography


© State Statistical Office