Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Publikimet e fundit

Indeksi i numrit të punëtorëve në industri, dhjetor 2022
01.02.2023

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i numrit të punësuarve në industri gjatë muajit dhjetor të vitit 2022, krahasuar
me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 101.0.
Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit dhjetor të vitit 2022, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit...   2

Indeksi i prodhimeve industriale, dhjetor 2022
31.01.2023

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i prodhimeve industriale në muajin dhjetor të vitit 2022, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 98.7.

Shikuar sipas sektorëve, prodhimi industrial në sektorin Miniera dhe gurorë gjatë muajit dhjetor të vitit 2022, krahasuar me të njejtin muaj...   1

 Publikimet e rradhës
     
10.10.2023Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm08.2023
10.10.2023Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali08.2023
13.10.2023Indeksi i qarkullimit në industri08.2023
13.10.2023Lejet e dhëna për ndërtim08.2023
13.10.2023Turizmi08.2023
16.10.2023Indeksi i çmimeve në bujqësi 09.2023
16.10.2023Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në amvisëri dhe individë2023
19.10.2023Bilanci energjetik - дефинитивни податоци2021
20.10.2023Bilanci energjetik - претходни податоци2022
20.10.2023Paga mesatare mujore bruto për puntorë08.2023


   Librat e fundit


   
31.01.2023

  ...
 
HyperLink  Atlasi statistikor : Regjistrimi 2021  
30.12.2022

 

Regjistrimi i popullsisë, i ekonomive familjare dhe i banesave gjithmonë ka qenë dhe do të jetë jashtëzakonisht interesant për publikun profesionist, por edhe për publikun...
 
HyperLink   
30.12.2022

  ...
 
HyperLink   
29.12.2022

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë