Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Lëvizja natyrore e popullsisë në Republikën e Maqedonisë në tremujorin e parë të vitit 2024 - të dhënat paraprake
30.05.2024

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e parë të vitit 2024, numri i lindjeve të gjalla është 3632 fëmijë në
krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i tyre është zvogëluar me 0.7 %.
Në tremujorin e parë të vitit 2024 kanë vdekur 5199 persona,...   9

Të rriturit e denoncuar, akuzuar dhe të dënuar si autorë të veprave penale dhe fëmijë në konflikt me ligjin, 2023
30.05.2024

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, numri i personave të rritur të denoncuar – autorë të njohur, gjatë vitit 2023 krahasuar
me vitin 2022, është zvogëluar për 6.9 %.
Në vitin 2023 krahasuar me vitin 2022, numri i personave të rritur të dënuar është zvogëluar për 16 %, ndërsa numri...   14
 Publikimet e rradhës
     
30.05.2024Lëvizja natyrore e popullsisë - претходни податоциI.2024
31.05.2024Indekset e kostos në ndërtim për ndërtesat e reja për banim individualI.2024
31.05.2024Indeksi i çmimeve të shërbimeve për transport rrugor dhe shërbimeve të shpërnguljes, çmimet e shërbimeve të telekomunikacionit pa tela si dhe shërbimet postare dhe të korrieritI.2024
31.05.2024Indeksi i prodhimeve industriale04.2024
31.05.2024Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци04.2024
31.05.2024Këmbimi i mallrave sipas karakteristikave ekonomike të ndërrmarjeve2022
31.05.2024Peshkimi dhe akuakultura2023
31.05.2024Të rriturin dhe të miturit e denoncuar, akuzuar dhe dënuar, si autorë të veprave penale2023
31.05.2024Uji sipas sektorëve të aktivitetit ekonomik2023
03.06.2024Indeksi i numrit të punëtorëve në industri04.2024


   Librat e fundit


   
30.04.2024

  ...
 
HyperLink  Profili i popullisë së fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut 
09.04.2024

  ...
 
HyperLink   
29.03.2024

  ...
 
HyperLink   
29.02.2024

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese

© Enti shtetëror për statistikë