Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
KONKURS PËR ANGAZHIMIN E REGJISTRUESVE DHE INSTRUKTORËVE RAJONAL

Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Indeksi i prodhimeve industriale, qershor 2021
30.07.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i prodhimeve industriale në muajin qershor të vitit 2021, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 109.5.

Shikuar sipas sektorëve, prodhimi industrial në sektorin Miniera dhe gurorë gjatë muajit qeshor të vitit 2021, krahasuar me të njejtin muaj të vitit...   1


Indeksi i numrit të punëtorëve në industri, qershor 2021
30.07.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i numrit të punësuarve në industri gjatë muajit qershor të vitit 2021, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 99.3.

Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit qershor të vitit 2021, krahasuar me periudhën e njejtë të...   2

 Publikimet e rradhës
     
05.08.2021Indeksi i çmimeve të Hotelierisë07.2021
05.08.2021Tregtia e jashtme - претходни податоци01-06.2021
09.08.2021Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë07.2021
10.08.2021Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)06.2021
10.08.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm06.2021
10.08.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali06.2021
10.08.2021Prodhimi dhe shitja e asortimenteve pyjore në pylltari, prerje e drunjëve dhe shërbimeII.2021
13.08.2021Indeksi i qarkullimit në industri06.2021
13.08.2021Turizmi06.2021
16.08.2021Tendencat afariste në industrinë prodhuese07.2021


   Librat e fundit


   
30.07.2021

  ...
 
HyperLink   
30.06.2021

  ...
 
HyperLink   
21.06.2021

  ...
 
HyperLink   
31.05.2021

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë