Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Metodologjia e publikuar e Regjistrimit

 Publikimet e fundit

Lejet e dhëna për ndërtim, shkurt 2021
15.04.2021

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit shkurt të vitit 2021 janë dhënë 346 leje ndërtimi, që është për 39.5 % më shumë se në muajin e njejtë të vitit paraprak.

Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 4 586 656...   50


Tendencat afariste në industrinë prodhuese, mars 2021
15.04.2021

Sipas vlerësimit të udhëheqësve të subjekteve afariste, indikatori i besimit në industrinë prodhuese gjatë muajit mars të vitit 2021 është rritur për 0.3 pikë përqindjeje dhe krahasuar me muajin shkurt të vitit 2021 është 14.5, ndërsa krahasuar me muajin mars të vitit 2020 është ulur për 0.5% pikë përqindjeje.

  51
 Publikimet e rradhës
     
21.04.2021Paga mesatare mujore bruto për puntorë02.2021
22.04.2021Arsimtarë dhe bashkëpuntorë në mësimdhënie nëpër institucione të larta arsimore2020/2021
22.04.2021Mbeturinat komunale01-12.2020
26.04.2021Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци02.2021
28.04.2021Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor03.2021
29.04.2021Indeksi i numrit të punëtorëve në industri03.2021
29.04.2021Indeksi i prodhimeve industriale03.2021
29.04.2021Numri i bagëtisë2020
29.04.2021Prodhime blegtorale2020


   Librat e fundit


   
31.03.2021

  ...
 
HyperLink   
05.03.2021

  ...
 
HyperLink   
26.02.2021

  ...
 
HyperLink   
29.01.2021

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë