Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Energjia, nëntor 2021 - të dhëna paraprake
25.01.2022

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, nëntor 2021
Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit nëntor të vitit 2021, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë
është: 699 451 МWh energji elektrike, 47.974 mil. nm3 gaz natyror, 319 373 ton qymyr dhe 102 983 ton produkte...   117

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, nëntor 2021
21.01.2022

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore neto për të punësuarit, gjatë muajit nëntor 2021
krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2020, është 105.6.
Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore neto për të punësuarit në sektorët:...   40
 Publikimet e rradhës
     
28.01.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor12.2021
31.01.2022Indeksi i numrit të punëtorëve në industri12.2021
31.01.2022Indeksi i prodhimeve industriale12.2021
31.01.2022Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци12.2021
04.02.2022Indeksi i çmimeve të Hotelierisë01.2022
08.02.2022Tregtia e jashtme - претходни податоци01-12.2021
10.02.2022Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)12.2021
10.02.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm12.2021
10.02.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali12.2021
11.02.2022Indeksi i qarkullimit në industri12.2021


   Librat e fundit


   
31.12.2021

  ...
 
HyperLink   
30.12.2021

  ...
 
HyperLink   
24.12.2021

  ...
 
HyperLink   
13.12.2021

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë