Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Publikimet e fundit

Vendet e lira të punës, tremujori i parë 2023
01.06.2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e parë të vitit 2023, shkalla e vendeve të lira të punës është 1.91 %.

Shkallë më të lartë të vendeve të lira të punës ka prej 3.70 % në sektorin N – Shërbimet administrative dhe mbështetëse, ndërsa shkallën...   112


Indeksi i numrit të punëtorëve në industri, prill 2023
01.06.2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i numrit të punësuarve në industri gjatë muajit prill të vitit 2023, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 100.6.

Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit prill të vitit 2023, krahasuar me periudhën e...   2

 Publikimet e rradhës
     
07.06.2023Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë5.2023
07.06.2023Tregtia e jashtme - претходни податоци01-04.2023
09.06.2023Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)04.2023
09.06.2023Llogaritë ekonomike në bujqësi, sipas çmimeve konstante2021
09.06.2023Statistikat strukturore të biznesit - дефинитивни податоци2021
12.06.2023Turizmi04.2023
13.06.2023Realizimi i punëve ndërtimore dhe banesat e përfunduara në objektet për banim të ndërtuara nga subjektet afariste2022
14.06.2023Lejet e dhëna për ndërtim04.2023
15.06.2023Indeksi i qarkullimit në industri04.2023
15.06.2023Shërbimet afariste2021


   Librat e fundit


   
28.04.2023

  ...
 
HyperLink   
04.04.2023

  ...
 
HyperLink   
31.03.2023

  ...
 
HyperLink   
14.03.2023

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese

© Enti shtetëror për statistikë