Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Energjia, korrik 2022 - të dhëna paraprake
26.09.2022

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, korrik 2022
 
Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit korrik të vitit 2022, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë është
525 730 МWh energji elektrike 12.592 mil. nm3 gaz natyror, 466 130 ton qymyr dhe 97 117 ton produkte...   117

Llogaritë rajonale në bujqësi, 2020
22.09.2022

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, gjatë vitit 2020, në krijimin e vlerës së shtuar bruto në bujqësi, pjesëmarrje më të
madhe ka Rajoni Juglindor me 30.2%, pastaj vjen Rajoni i Pellagonisë me 25.1%, ndërsa Rajoni Jugperëndimor ka pjesëmarrje më të
vogël me 2.8%.
 
Në krijimin e vlerës së prodhimit bimor,...   116
 Publikimet e rradhës
     
28.09.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor08.2022
30.09.2022Çmimi i energjisë elektrike dhe gazit natyror01-06.2022
30.09.2022Indeksi i numrit të punëtorëve në industri08.2022
30.09.2022Indeksi i prodhimeve industriale08.2022
30.09.2022Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци08.2022
30.09.2022Prodhimi i brendshëm bruto - претходни податоци2021
05.10.2022Indeksi i çmimeve të Hotelierisë09.2022
06.10.2022Taksa e mjedisit jetësor01.2020-12.2020
07.10.2022Lejet e dhëna për ndërtim08.2022
07.10.2022Tregtia e jashtme - претходни податоци01-08.2022


   Librat e fundit


   
31.08.2022

  ...
 
HyperLink   
29.07.2022

  ...
 
HyperLink   
30.06.2022

  ...
 
HyperLink   
24.06.2022

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë