Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.

Webfaqa është në përpunim e sipër...
 Publikimet e fundit

Energjia, prill 2022 - të dhëna paraprake
24.06.2022

Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, prill 2022
 
Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit prill të vitit 2022, harxhimi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë është:
626 982 МWh energji elektrike, 7.339 mil. nm3 gaz natyror, 485 350 ton qymyr dhe 93 840 ton produkte...   117

Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, prill 2022
22.06.2022

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit, gjatë muajit prill 2022
krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2021, është 111.0.
Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit në sektorët:...   41
 Publikimet e rradhës
     
28.06.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor05.2022
30.06.2022Indeksi i numrit të punëtorëve në industri05.2022
30.06.2022Indeksi i prodhimeve industriale05.2022
30.06.2022Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци05.2022
30.06.2022Lindja e foshnjave të gjalla, vdekjet dhe migrimi sipas zonave urbane dhe rurale dhe sipas rajoneve - дефинитивни податоци2021
30.06.2022Objektet e ndërtuara pa leje2021
06.07.2022Studentët e regjistruar në studimet themelore- baçelor nëpër fakultete dhe shkolla të larta profesionale2021/2022
06.07.2022Tregtia e jashtme - претходни податоци01-05.2022
07.07.2022Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë06.2022
11.07.2022Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali05.2022


   Librat e fundit


   
24.06.2022

  ...
 
HyperLink   
31.05.2022

  ...
 
HyperLink   
29.04.2022

  ...
 
HyperLink   
31.03.2022

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë