Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.
Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Publikimet e fundit

Lëvizja natyrore e popullsisë në Republikën e Maqedonisë në tremujorin e tretë të vitit 2023 - të dhënat paraprake-
01.12.2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e tretë të vitit 2023, numri i lindjeve të gjalla është 4 453 fëmijë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i tyre është zvogëluar me 9.8 %.

Në tremujorin e tretë të vitit 2023...   9


Vendet e lira të punës, tremujori i tretë 2023
01.12.2023

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e tretë të vitit 2023, shkalla e vendeve të lira të punës është 2.05 %.

Shkallë më të lartë të vendeve të lira të punës ka prej 3.11 % në sektorin C - Industria përpunuese ndërsa shkallën më të...   112

 Publikimet e rradhës
     
04.12.2023Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци10.2023
07.12.2023Tregtia e jashtme - претходни податоци01-10.2023
15.12.2023Indeksi i qarkullimit në sektorin e TregtisëIII.2023
15.12.2023Llogaritë mjekësore2022
21.12.2023Paga mesatare mujore bruto për puntorë10.2023
21.12.2023Paga mesatare mujore neto për puntorë10.2023
28.12.2023Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци11.2023


   Librat e fundit


   
16.11.2023

  ...
 
HyperLink   
31.10.2023

  ...
 
HyperLink   
29.09.2023

  ...
 
HyperLink   
29.09.2023

  ...
 
HyperLink


Video dhe materiale promovuese

© Enti shtetëror për statistikë