+A   |  -A
Skip Navigation Links
www.stat.gov.mk uses cookies required for full site functionality. Your presence on our website implies that you agree to the use of these cookies. For more details read the Cookie Policy.


              


Theme: Education and Science


Enrolled students in higher schools and faculties in the Republic of North Macedonia in the academic year 2021/2022 (first cycle of studies)

06.07.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, marrë në bazë të raporteve të arritura, në Republikën e Maqedonisë, gjatë vitit
akademik 2021/2022 janë regjistruar gjithsej 51 582 studentë, që paraqet rritje për 1,4 % krahasuar me vitin akademik 2020/2021.
Numri i studenteve të regjistruara është 29 858 ose 57.9 %.
Numri më i madh i studentëve (82,6 %) janë regjistruar nëpër instucionet e arsimit të lartë shtetërorë, ndërkaq 16.8 % janë regjistruar
nëpër institucionet e arsimit të lartë privat.
Në vitin e parë të studimeve, gjatë vitit akademik 2021/2022, janë regjistruar 13 506 studentë ose 26.2 % (këtu janë të përfshirë edhe
studentët të cilët vitin e parë e paraqesin për herë të dytë, tretë ose më shumë).
 
(corrected version 15.07.2022)

  Download the entire news release

    Download tables


Data in the published news release are free of charge. When using the data, please cite the source.
For further information, please contact:

phone: +389 2 3295 666

e-mail: press@stat.gov.mk 
    News releases
 
 
  Latest news release
  All news releases


 Metadata

   MAKStat database


© State Statistical Office