Skip Navigation Links
    
Kalendari i publikimeve

Kalendari i publikimeve përmban informacione lidhur me kohën e publikimit të të dhënave statistikore. Kalendari azhurohet në vazhdimësi gjatë tërë vitit.

Zgjedh llojin e botimit:      Zgjedh datën: prej:          
Zgjedh fushën:        deri më:     
       

Pasqyra e botimeve të publikuara deri më vitin 2018 është në dispozicionin tuaj këtu.


 

DataLinkuTitulliPeriudha Vërejtje 
16.05.2022 Prodhimi dhe shitja e asortimenteve pyjore në pylltari, prerje e drunjëve dhe shërbimeI.2022
16.05.2022 Tendencat afariste në industrinë prodhuese04.2022
16.05.2022 Indeksi i çmimeve në bujqësi 04.2022
16.05.2022 Shitblerja e prodhimeve bujqësore, të dhëna tremujoreI.2022
18.05.2022 Shkollat fillore dhe të mesme në fund të vitit shkollor2020/2021 anuluar nga 22.03.2022
19.05.2022 Transporti i udhëtarëve me autobusI.2022
20.05.2022 Transporti i udhëtarëve dhe mallraveI.2022
20.05.2022 Paga mesatare mujore neto për puntorë03.2022
20.05.2022 Paga mesatare mujore bruto për puntorë03.2022
25.05.2022 Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци03.2022
26.05.2022 Studentët e diplomuar nëpër shkolla të larta dhe fakultete2021
27.05.2022 Veprimtaria artistike, ekspozita të organizuara arti dhe koloni artistike2021
27.05.2022 Lëvizja natyrore e popullsisë - претходни податоциI .2022
27.05.2022 Demografia e ndërrmarjeve2020
27.05.2022 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor04.2022
31.05.2022 Të rriturin dhe të miturit e denoncuar, akuzuar dhe dënuar, si autorë të veprave penale2021
31.05.2022 Uji sipas sektorëve të aktivitetit ekonomik01.2021-12.2021
31.05.2022 Raporti mujor statistikor 
31.05.2022 Këmbimi i mallrave sipas karakteristikave ekonomike të ndërrmarjeve2020
31.05.2022 Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци04.2022
12345678910...

© Enti shtetëror për statistikë