Skip Navigation Links
    
Kalendari i publikimeve

Kalendari i publikimeve përmban informacione lidhur me kohën e publikimit të të dhënave statistikore. Kalendari azhurohet në vazhdimësi gjatë tërë vitit.

Zgjedh llojin e botimit:      Zgjedh datën: prej:          
Zgjedh fushën:        deri më:     
       

Pasqyra e botimeve të publikuara deri më vitin 2018 është në dispozicionin tuaj këtu.


 

DataLinkuTitulliPeriudha Vërejtje 
01.03.2024 Vendet e lira të punësIV.2023
04.03.2024 Prodhimi i brendshëm bruto, të dhëna tremujore - проценети податоциIV.2023 01.03.2024: anuluar nga 04.03.2024 për 07.03.2024 anuluar
05.03.2024 Institucione për kujdes dhe edukim të fëmijëve - çerdhe fëmijësh / qendrat për zhvillim të hershëm të fëmijëve2023 01.03.2024: anulohet anulohet
05.03.2024 Indeksi i çmimeve të Hotelierisë02.2024
07.03.2024 Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë02.2024
07.03.2024 Tregtia e jashtme - претходни податоци01.2024
08.03.2024 Indeksi i prodhimeve industriale01.2024
08.03.2024 Popullsia aktiveIV.2023
11.03.2024 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor01.2024
11.03.2024 Turizmi01.2024
11.03.2024 Lejet e dhëna për ndërtim01.2024
12.03.2024 Indeksi i numrit të punëtorëve në industri01.2024
15.03.2024 Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)01.2024
15.03.2024 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali01.2024
15.03.2024 Indeksi i çmimeve në bujqësi 02.2024
15.03.2024 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm01.2024
15.03.2024 Popullsia aktive2023
15.03.2024 Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - дефинитивни податоци2022
15.03.2024 Indeksi i qarkullimit në sektorin e TregtisëIV.2022
21.03.2024 Paga mesatare mujore bruto për puntorë01.2024
12345678910...

© Enti shtetëror për statistikë