Skip Navigation Links
    
Kalendari i publikimeve

Kalendari i publikimeve përmban informacione lidhur me kohën e publikimit të të dhënave statistikore. Kalendari azhurohet në vazhdimësi gjatë tërë vitit.

Zgjedh llojin e botimit:      Zgjedh datën: prej:          
Zgjedh fushën:        deri më:     
       

Pasqyra e botimeve të publikuara deri më vitin 2018 është në dispozicionin tuaj këtu.


 

DataLinkuTitulliPeriudha Vërejtje 
25.05.2022 Energjia, të dhëna mujore - претходни податоци03.2022
26.05.2022 Studentët e diplomuar nëpër shkolla të larta dhe fakultete2021
27.05.2022 Lëvizja natyrore e popullsisë - претходни податоциI .2022
27.05.2022 Veprimtaria artistike, ekspozita të organizuara arti dhe koloni artistike2021
27.05.2022 Demografia e ndërrmarjeve2020 anulohet anulohet
27.05.2022 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor04.2022
31.05.2022 Këmbimi i mallrave sipas karakteristikave ekonomike të ndërrmarjeve2020
31.05.2022 Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци04.2022
31.05.2022 Të rriturin dhe të miturit e denoncuar, akuzuar dhe dënuar, si autorë të veprave penale2021
31.05.2022 Raporti mujor statistikor 
31.05.2022 Uji sipas sektorëve të aktivitetit ekonomik01.2021-12.2021
31.05.2022 Indeksi i numrit të punëtorëve në industri04.2022
31.05.2022 Anketa e tregut të punës2020
31.05.2022 Indekset e kostos në ndërtim për ndërtesat e reja për banim individualI.2022
31.05.2022 Indeksi i prodhimeve industriale04.2022
01.06.2022 Martesat dhe shkurorzimet - дефинитивни податоци2021
01.06.2022 Vendet e lira të punësI.2022
02.06.2022 Prodhimi i brendshëm bruto, të dhëna tremujore - проценети податоциI.2022 anulohet anulohet
03.06.2022 Objektet e ndërtuara pa leje2021
03.06.2022 Popullsia aktiveI.2022
12345678910...

© Enti shtetëror për statistikë