Skip Navigation Links
    
Kalendari i publikimeve

Kalendari i publikimeve përmban informacione lidhur me kohën e publikimit të të dhënave statistikore. Kalendari azhurohet në vazhdimësi gjatë tërë vitit.

Zgjedh llojin e botimit:      Zgjedh datën: prej:          
Zgjedh fushën:        deri më:     
       

Pasqyra e botimeve të publikuara deri më vitin 2018 është në dispozicionin tuaj këtu.


 

DataLinkuTitulliPeriudha Vërejtje 
06.05.2021 Tregtia e jashtme - претходни податоци01-03.2021
06.05.2021 Indeksi i çmimeve të Hotelierisë04.2021
07.05.2021 Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë04.2021
10.05.2021 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm03.2021
10.05.2021 Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)03.2021
10.05.2021 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali03.2021
11.05.2021 Taksi-shërbimi i udhëtarëve2020
12.05.2021 Lejet e dhëna për ndërtim03.2021
14.05.2021 Prodhimi dhe shitja e asortimenteve pyjore në pylltari, prerje e drunjëve dhe shërbimeI.2021
14.05.2021 Turizmi03.2021
14.05.2021 Indeksi i qarkullimit në industri03.2021
14.05.2021 Vlera e punëve ndërtimore të kontraktuara dhe të përfunduara jashtë venditI.2021
14.05.2021 Kinema2020
17.05.2021 Tendencat afariste në industrinë prodhuese04.2021
17.05.2021 Shitblerja e prodhimeve bujqësore, të dhëna tremujoreI.2021 III.2021
17.05.2021 Indeksi i çmimeve në bujqësi 04.2021
20.05.2021 Transporti i udhëtarëve me autobusI.2021
21.05.2021 Paga mesatare mujore bruto për puntorë03.2021
21.05.2021 Transporti i udhëtarëve dhe mallraveI.2021
21.05.2021 Paga mesatare mujore bruto për puntorë03.2021
12345678910...

© Enti shtetëror për statistikë