Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Месечен статистички извештај 
  вторник, 30 април 2024

 
Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое...
 
  HyperLink  Профил на детската популација во Република Северна Македонија 
  вторник, 09 април 2024

 

Совладувањето на специфичните предизвици со кои се соочува детската популација во Република Северна Македонија неопходно бара соодветна база на сознанија врз основа на кои би...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај, 
  петок, 29 март 2024

 
Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии за...
 
  HyperLink
Останати публикацииДатум
Месечен статистички извештај, , 02.202429.02.2024
Статистика на животна средина,, 2022-202405.02.2024
Месечен статистички извештај,, 01.202431.01.2024
Месечен статистички извештај,, 12.202329.12.2023
Регионите во Република Северна Македонија, , 202328.12.2023
Статистички годишник, , 202319.12.2023
Проекции на населението на Република Северна Македонија до 2070 година, 15.12.2023
Месечен статистички извештај, , 11.202304.12.2023
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2022, 202216.11.2023
Месечен статистички извештај , , 10.202331.10.2023
Запишани студенти на додипломски студии, 2022/2023, 2022/202329.09.2023
Месечен статистички извештај, , 09.202329.09.2023
Месечен статистички извештај, , 08.202331.08.2023
Миграциите во Република Северна Македонија - Профил на земјата 2021, 202122.08.2023
Годишни нефинансиски секторски сметки по институционални сектори
Република Северна Македонија, 2018-2020
04.08.2023
Месечен статистички извештај, 07 202231.07.2023
Индекс на родова еднаквост во Северна Македонија 2022 - Мерење на родовата еднаквост, 202203.07.2023
Месечен статистички извештај, 06 202330.06.2023
Северна Македонија во бројки, 2023, 202330.06.2023
Месечен статистички извештај, 05.202331.05.2023
12345678910...

 © Државен завод за статистика