Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Regjistrimi i kapaciteteve shitëse e tregtisë me pakicë

Regjistrimi siguron të dhëna për numrin dhe shpërndarjen territoriale të kapaciteteve shitëse në Republikën e Maqedonisë, pastaj për numrin e shitoreve sipas llojit, veprimtarisë tregtare, madhësisë së hapësirës për shitje dhe manual i magazinës dhe gjendjen numerike të punëtorëve të përfshirë drejtpërdrejtë në tregtinë me pakicë.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Вкупен број на продажни капацитети во трговијата на мало  ( 2016) : 18 749

  Продавници (сите видови)  ( 2016) : 18 266

  Бензински станици  ( 2016) : 483

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Класична продавница е деловна просторија во која се врши продажба на стоки на непосреден потрошувач со класичен метод на продажба, при што услугата на продажба се врши на класичен начин, со посредство на продавач.

Самопослуга е продавница изградена специјално или адаптирана за продажба на стоки на мало врз база на самопослужување, т.е. без посредување на продавач.

Киоск е продавница, по правило, со мала продажна површина, со посебна форма и е изградена од разновиден, полесен материјал.

Аптека претставува продавница од класичен тип во која се врши подажба на лекови, но и дрогериска стока или детска храна.

Салон за автомобили претставува класична продавница приспособена за продажба на авомобили.

Бутик класична продавница во која се врши продажба на текстилни производи што се производство на претпријатието во чиј состав се наоѓа продавницата.

Трговски (шопинг) центри претставуваат просторни групации со поголем број продавници од различни типови и димензии.

Број на работници

Работодавци се лица сопственици на претпријатието или на самостојниот дуќан кои истовремено се и на платниот список на продавницата како единица на посматрање.

Продавачи и лица што ја опслужуваат продавницата

Во овиј вид на работници е вклучен и бројот на вработените кои работат полно или со скратено време на определен или на неопределен период и се на платен список на продавницата.

Вработени за сопствена сметка се лица кои имаат сопствен продажен објект и работат во него, а при тоа не вработуваат други лица.

Неплатени семејни работници се лица кои помагаат во продажбата во продавницата која е во сопственост на некој член на нивното домаќинство, со поголем фонд на часови, а не се наоѓаат на платен список на продавницата.

. Површина на продажниот простор

Промет - вкупниот промет остварен во продавницата.


 


© Enti shtetëror për statistikë