Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Попис на продажни капацитети во трговијата на мало во Република Македонија, 2016

 


Во 1916 година, во Мемфис, Тенеси, САД, беше отворена првата самопослуга наречена „Piggly Wiggly“, од
пронаоѓачот и претприемач, г. Кларенс Саундерс. Во 2016 година, точно на стогодишнината од отворањето на
првата самопослуга, Државниот завод за статистика го спроведе пописот на капацитетите во трговијата на мало,
вклучително и пописот на бензинските станици.
Во оваа публикација се презентирани податоците добиени од пописот, со цел да се прикаже квантитативна
слика за капацитетите во трговијата на мало според различни карактеристики и тоа: дејноста, територијалната
разместеност, локацијата, големината на прометот, големината на продажниот простор, бројот на вработените
итн.
Податоците од пописот може да претставуваат основа за согледување на постојната и за планирање на
идната состојба во развојот на трговијата, особено за локалната самоуправа и основа за креирање на политиките
за развој на локално ниво за воспоставување нови стандарди во поглед на потребите од продажен простор во
зависност од бројот на населението.


           
Датум на издавање: 17.10.2017
PDF:   Преземи ја публикацијата  654 Kb
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 52
ISBN: 978-608-227-280-1
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика