Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Paritet i fuqisë blerëse

Paritetet e fuqisë blerëse (PFB) janë tregues të dallimeve të nivelit të çmimeve ndërmjet vendeve. Ato tregojnë sa njësi monetare kushton një sasi e caktuar mallrash dhe shërbimesh në vende të ndryshme. Përllogaritjet e paritetit të fuqisë blerëse e krahasimit bazohen mbi të dhënat e komponentëve shpenzuese të prodhimit të brendshëm bruto të definuara me Sistemin Evropian të Llogarive (ESC 2010), i cili mundëson renditjen e vendeve sipas madhësisë së ekonomisë. Të dhënat për Republikën e Maqedonisë së Veriut janë pjesë përbërëse e botimeve të Eurostat-it “Statistics Explained”. Përdoruesit mund të kenë qasje në të dhënat e publikuara në pjesën linqe të ngjajshme.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Волуменски индекс на бруто-домашниот производ по жител  ( 2023) : 41.0 (EU27_2020=100)
Повеќе...
  Индекс на ниво на цени на Финалната потрошувачка во домаќинствата  ( 2023) : 51.6 (ЕУ27_2020=100)
Повеќе...
  Индекс на нивото на цените за храна и безалкохолни пијалоци  ( 2022) : 68.0 (ЕУ27_2020=100)
Повеќе...
  Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства  ( 2021) : 60.8 (ЕУ27_2020=100)
Повеќе...
Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Компаративни нивоа на цените

Компаративни нивоа на цените се односи на паритетите на куповната моќ кон девизниот курс.

Паритети на куповна моќ

Паритетите на куповната моќ се дефлатори и конвертори на валутите што ги елиминираат ефектите на разликите во нивоата на цените меѓу државите-членки овозможувајќи споредби на компонентите на БДП и споредби на нивоата на цените.

Стандард на куповната моќ

Стандард на куповната моќ е изведена заедничка валута што ја изедначува куповната моќ на различните национални валути.


 


© Enti shtetëror për statistikë