Skip Navigation LinksНасловна Временска серија на показатели

 
Клучни показатели од областа: Паритет на куповната моќ


Избери клучен показател:Временска серија за: Индекс на нивото на цените за инвестиции во основни средства

202160.8(ЕУ27_2020=100) 
202057.6(ЕУ27_2020=100) 
202057.7(ЕУ27_2020=100) 
201955(ЕУ27=100) 
201657(ЕУ28=100) 
201556(ЕУ28=100) 
201452(ЕУ28=100) 
201355(ЕУ28=100) 
201252(ЕУ28=100) 
201154(ЕУ28=100) 
201053(ЕУ28=100) 
      

Назад кон областа


© Државен завод за статистика