Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës


Struktura e të ardhurave për të punësuarit, 2018

24.12.2019


Sondazhi për strukturën e të ardhurave mundëson të shihet marrëdhënia ndërmjet pagave të paguara të punëtorve, karakteristikat e tyre individuale (gjinia, mosha, profesioni, kohëzgjatja e punësimit, arsimimi etj.) dhe karakteristikat e subjektit afarist në të cilin janë të punësuar personat (aktiviteti ekonomik, madhësia e subjektit afarist dhe rajoni).

Të ardhurat mesatare bruto për 2018 janë 443 884 denarë, ndërsa të ardhurat mesatare mujore bruto për muajin tetor 2018 janë 36.522 denarë.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë