Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Standardi jetësor


Indikatori laeken për varfërinë, 2020 -të dhëna përfundimtare

06.05.2022


Enti shtetëror i statistikës në bazë të të dhënave nga Sondazhi për të ardhurat dhe kushtet e jetesës, i cili është zbatuar sipas
rekomandimeve të Bashkimit Evropian, bën përllogaritjen e varfërisë për vitin 2020. Përllogaritjet themelore për varfërinë janë të
ardhurat, ndërsa pragu i varfërisë është definuar në 60 % nga të ardhurat mesatare ekuivalente.
 
Sipas të dhënave, gjatë vitit 2020, shkalla e personave të varfur në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 21.8%.
 
Duke analizuar sipas llojeve të amisërive, shkalla e varfërisë të amvisërive të përbëra nga dy të rritur dhe dy fëmijë gjatë vitit 2020 është
20.7 %. Sipas statusit më frekuentues të aktivitetit ekonomik, shkalla e varfërisë te personat e punësuar është 7.9 %, ndërsa shkalla e
pensionistëve të varfër është 7.0 %. Koeficineti i Xhinit (masa për shpërndarjen e pabarabart e të ardhurave) është 31.4 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë