Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Energjia


Energjia, janar 2024 - të dhëna paraprake

25.03.2024


Energjia elektrike, gazi natyror, qymyri dhe produktet e naftës, janar 2024

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në janar 2024, konsumi i përgjithshëm sipas llojeve të energjisë është: 777 650 МWh
energji elektrike, 44.243 mil. nm3 gaz natyror, 397 123 ton qymyr dhe 80 929 ton produkte nafte.
Prodhimi i brendshëm bruto i energjisë elektrike merr pjesë me 76.4 % në konsumin e brendshëm bruto të energjisë elektrike, ndërsa
99.4 % e konsumit të përgjithshëm të thëngjillit përdoret për prodhimin e energjisë elektrike.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë