Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregu i punës


Anketa e Kostos së Punës 2020

03.06.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikë, shpenzimi mesatar vjetor i punëdhënësit për punëtor, në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin 2020, është 545 015 denarë.

Shpenzimet më të larta mesatare vjetore të punëdhënësit për punëtor në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë në sektorin Informacione dhe komunikim me 958 664 denarë.

Në vitin 2020, mesatarja vjetore e shpenzimeve të punëdhënësit për orë të punuara faktike në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 306 denarë. Mesatarja totale vjetore e orëve të punuara për punëtor në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 1 780 orë.

Për përpunimin e të dhënave nga Anketa e Kostos së Punës në vitin 2020 janë shfrytëzuar të dhënat administrative nga Drejtoria e të ardhurave publike dhe Agjencionit për punësim.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë