Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Energjia


Çmimi i energjisë elektrike, gazit natyror në gjysmëvjetorin e dytë të vitit 2023

29.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në gjysmëvjetorin e dytë të vitit 2023, çmimi mesatar i energjisë elektrike
për amvisëri në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 7.289 denarë për KWh, që paraqet rritje për 8.2 % krahasuar me
gjysmëvjetorin e parë të vitit 2023.
Çmimi mesatar i energjisë elektrike, pa tatimin e vlerës së shtuar për konsumatorët përfundimtarë, përveç amvisërive, sillet
prej 6.756 deri në 12.393 denarë për KWh sipas grupeve të konsumatorëve.
Çmimi mesatar i gazit natyror, pa tatimin e vlerës së shtuar për konsumatorët përfundimtarë, përveç amvisërive, sillet prej
36.858 deri në 48.300 denarë për nm3 sipas grupeve të komsumatorëve.
Çmimi mesatar me pakicë i gazit natyror për amvisëri është 51.257 denarë për nm3.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë