Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Subjekte afariste sipas inovacionit në periudhën 2018 – 2020

15.04.2022


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, pjesëmarrja e subjekteve afariste inovative në numrin e përgjithshëm të subjekteve afariste, në periudhën 2018-2020, është 48.2 %.

Nga numri i përgjithshëm i subjekteve afariste inovative, 14.0 % kanë aplikuar inovacion në prodhim, 31.8 % kanë aplikuar inovacion në proces, ndërsa 50.7 % kanë aplikuar inovacion në prodhim dhe proces. Inovacione të ndërprera ose të anuluara ka 3.5 % nga numri i përgjithshëm i subjekteve afariste inovative.

Sipas sektorëve, më së shumti inovavione ka në sektorin Marketing (reklam dhe propagand) dhe hulumtim të tregut (76.3 %), pastaj Furnizim me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim (66.7 %), Aktivitete financiare dhe aktivitete të sigurimit (61.1 %), ndërsa përqindje më të vogël ka në sektorin Hulumtim shkencor dhe zhvillim (17.6 %).

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë