Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Transporti dhe komunikacioni


Transporti i pasagjerëve dhe mallrave në tremujorin e katërt 2023

21.02.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në tremujorin e katërt të vitit 2023, numri i udhëtarëve në transportin rrugor është
11 166 mijë, dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraprak është zvogëluar për 12.5%. Sipas llojit të transportit, numri i
udhëtarëve në transportin urban është zvogëluar për 16.1 %, në transportin periferik është zvogëluar për 9.9 %, në transportin mes
qyteteve është rritur për 2.9 %, ndërsa në transportin ndërkombëtar është zvogëluar për 14.6 %.
Në tremujorin e katërt 2023, krahasuar me tremujorin e njejtë të vitit 2022, numri i përgjithshëm i kilometrave në transportin rrugor
është zvogëluar për 38.5 %, Sipas llojit të transportit, numri i kilometrave të udhëtarëve në transportin urban është zvogëluar për
87.8 %, në transportin periferik është zvogëluar për 63.2 %, në transportin mes qyteteve është rritur për 4.6 %, ndërsa në transportin
ndërkombëtar zvogëlimi është 6.7 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë