Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Prodhimi bimor


Sipërfaqet bujqësore dhe prodhimet bimore, 2023

29.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në vitin 2023 janë regjistruar 514 375 hektarë tokë e punueshme. Tek toka e punueshme,
zvogëlim u vërejt te pemishte për 2.5 % dhe vreshtat për 4.6 %.
Në të njëjtën periudhë, është regjistruar rritje e prodhimit të orizit për 5.4 % dhe specave me 4.1 %. Ndër kulturat e tjera, rënie më e
madhe është vërejtur te luledielli për 39.5%, domatet për 23.0 %, trangujt për 34.3 % dhe misri foragjere për 31.7 %.
Rënie e ndjeshme e prodhimit të frutave është vërejtur te molla për 51.2 %, dardha për 41.2 %, kumbulla për 46.1 % dhe pjeshka për
50.0 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë