Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Mjedisi jetësor


Llogaritë për rrjedhat materiale në ekonominë e përgjithshme, viti 2021 dhe 2022

27.11.2023


Sipas të dhënave paraprake të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit 2022 janë shfrytëzuar 14 112 mijë ton burime vendore.
Në vitin 2022, lëndët e para të drejtëpërdrejta janë 20 347 mijë ton, që është për 709 mijë ton më pak se në vitin 2021. Pjesëmarrje
më të madhe në lëndët e para të drejtëpërdrejta nga 36.1 % në vitin 2022 kanë materialet për energji të fosileve, lëndëve të para dhe
të përpunuara.
Në vitin 2022, konsumi vendor i materialeve është 16 809 mijë ton, që është për 495 mijë ton më pak krahasuar me vitin 2021.
Në vitin 2022, bilanci tregtarë është 2 697 mijë ton, që është për 1 025 mijë ton më pak se në vitin 2021.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë