Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19), shkurt 2024

09.04.2024


Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19) janë të dedikuara për rishqyrtim ose monitorim të shpenzimeve të bëra nga ndërrmjarjet ndërtimore gjatë kryerjes së procesit ndërtimor. Përdoruesit kryesor të të dhënave lidhur me indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19) janë ndërrmarjet ndërtimore, të cilat thirren në kalkulimet e lëvizjes së kostos nga departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19), gjatë nënshkrimit të kontratave ndërtimore.

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë muajit shkurt 2024, çmimet e importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19), janë më të larta për 7.8 % në nivel mujor dhe për 0.7 % në nivel vjetor.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë