Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Tregtia e brendshme


Indekset e qarkullimit në shërbime, tremujori i katërt 2023

14.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, qarkullimi nga shitja e shërbimeve në tremujorin e katërt të vitit 2023 shënon rritje
në krahasim me tremujorin e katërt të vitit 2022 për 3.7 %.
Në tremujorin e katërt të vitit 2023 krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2022, rritje vërehet në shumicën e departamenteve, dhe
rritja më e madhe është në departamentin e Veprimtarive të qiradhënies dhe qiramarrjen (leasing) dhe është 50.1 %, në departamentin
e Veprimtarive të punësimit ka rritje prej 42.4 % dhe në departamentin e Programit të transmetimit, në të cilin rritja është 28.9 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë