Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Drejtësia penale


Të rriturit e denoncuar, akuzuar dhe të dënuar si autorë të veprave penale dhe fëmijë në konflikt me ligjin, 2022

31.05.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, numri i personave të rritur të denoncuar – autorë të njohur, gjatë vitit 2022 krahasuar
me vitin 2021, është rritur për 1.6 %.
Në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021, numri i personave të rritur të dënuar është rritur për 1.8 %, ndërsa numri i personave të akuzuar
është zvogëluar për 0.4 %.
Numri i denoncimeve të fëmijëve që janë në konflikt me ligjin – autorë të krimeve, në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021, është
zvogëluar për 19.7 %.
Gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021, numri i fëmijëve të dënuar të cilët janë në konflikt me ligjin – autorë të krimeve, është
zvogëluar për 31.4 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë