Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Kultura


Еkspozitat dhe kolonitë artistike, 2022

26.05.2023


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë vitit 2022, numri i ekspozitave të organizuara artistike është 537 dhe në krahasim
me vitin 2021 është rritur për 18.3%. Në periudhën e njejtë, për 13.2%, është rritur numri i artistëve – pjesëmarrësve në ekspozita,
gjithashtu edhe numri i vizitorëve të ekspozitave artistike është rritur për 87.6%.
Gjatë vitit 2022 janë organizuar 22 koloni artistike, ndërsa numri i pjesëmarrësve, në krahasim me vitin 2021, është rritur për 21.6%.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë