Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Kultura


Shfaqje filmike dhe vizitorë, 2022

12.05.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit 2022 janë përfshirë 13 kinema. Numri i shfaqjeve filmike është 939, shfaqjeve
kinematografike 11 326, ndërsa numri i viztorëve është 274 289.
Gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021, numri i shfaqjeve kinematografike filmike është rritur për 5.4 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë