Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut në fillim të vitit shkollor 2023/2024

29.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në fillim të vitit shkollor 2023/2024, numri i nxënësve në shkollat fillore të rregullta
është 182 124, që paraqet zvogëlim të numrit për 1.6 % krahasuar me vitin paraprak.
Numri i nxënesve në shkollat e mesme të rregullta, në fillim të vitit shkollor 2023/2024, është 67 278, që paraqet zvogëlim të numrit
për 2.8 %, krahasuar me vitin paraprak.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë