Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Shkollat fillore dhe të mesme në fund të vitit shkollorë 2021/2022

15.05.2023


Sipas të dhënave të Entit shtetërorë për statistika, në fund të vitit shkollorë 2021/2022, numri I nxënësve në shkollat fillore të rregullta
është 184 910, që paraqet ulje për 0.6% krahasuar me vitin e kaluar shkollorë.
Në shkollat e mesme të rregullta, numri I nxënësve në fund të vitit shkollorë 2021/2022 është 69 378, që paraqet ulje për 2.5%, krahasuar
me vitin e kaluar shkollorë.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë