Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Arsimtarë dhe bashkëpunëtorë nëpër institucionet e larta arsimore gjatë vitit akademik 2022/2023

20.04.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, numri i arsimtarëve dhe bashkëpuntorëve nëpër institucionet e larta arsimore, gjatë
vitit akademik 2022/2023, është 4 496.
Nga numri i përgjithshëm arsimtarë dhe bashkëpuntorë, 3 166 ose 70.4 % janë arsimtarë dhe 1 330, ose 29.6 % janë bashkëpuntorë në
mësimdhënie.
Numri i arsimtarëve dhe bashkëpunëtorve, gjatë vitit akademik 2022/2023, është 2 252 ose 50.1 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë