Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Sigurimi shëndetësor dhe sociale


Shtëpitë dhe internatet për nxënës dhe studentë, 2022/2023

20.07.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit 2022/2023, numri i përgjithshëm i nxënësve dhe studentëve të akomoduar nëpër shtëpi studentore dhe për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme është 5 877, që paraqet rritje për 6.5 % krahasuar me vitin 2021/2022, Në shtëpitë për nxënës të cilët ndjekin shkollat e mesme fetare, janë akomoduar 124 nxënës.

Në raportet vjetore janë përfshirë 36 shtëpi: shtëpi për nxënësit e shkollave fillore, të mesme, shkollave fetare si dhe shtëpi studentore.

Shtëpitë studentore dhe ato për nxënës, sigurojnë akomodim, ushqim dhe edukim të fëmijëve dhe studentëve gjatë kohës së shkollimit jashtë vendbanimit të prindërve/kujdestarëve të tyre.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë