Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Sigurimi shëndetësor dhe sociale


Institucionet dhe të drejtat e mbrojtjes sociale për shfrytëzuesit e mitur dhe të rritur, 2022

19.06.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, numri i përgjithshëm i personave të mitur shfrytëzues të mbrojtjes sociale gjatë vitit
2022 është 15 256, ndërsa numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të rritur është 49 889.
Nga të drejtat e përgjithshme të mbrojtjes sociale te shfrytëzuesit e mitur, pjesmarrje më të madhe kanë shërbimet e punës sociale,
e cila arrin në 46.1 %, ndërkaq te të rriturit kanë shërbimet për mbrojtje sociale që arrin shifrat 87.2 %.
Gjatë vitit 2022, 36 092 kryefamiljarë (numër i amvisërive) janë shfrytëzues të ndihmës sociale financiare.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë