Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Kultura


Teatro, filharmonia dhe ansamblet profesionale për këngë dhe valle popullore 2022/2023

15.12.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë periudhës 2022/2023, numri i përgjithshëm i shfaqjeve nëpër teatrot profesionale është zvogëluar për 1 %, ndërsa numri i vizitorëve është rritur për 27 % krahasuar me periudhën 2021/2022.

Numri mesatar i vizitorëve për një shfaqje është 195.

Gjatë periudhës 2022/2023, numri i shfaqjeve nëpër teatrot profesionale për fëmijë dhe të rritur është rritur për 38 %, gjithashtu edhe numri i vizitorëve është rritur për 105 % krahasuar me periudhën 2021/2022.

Numri i shfaqjeve nëpër teatrot amatere është zvogëluar për 18.7 %, gjithashtu edhe numri i përgjithshëm i vizitorëve është zvogëluar për 35.3 % krahasuar me periudhën 2021/2022.

Gjatë periudhës 2022/2023, numri i vizitorëve të Filharmonisë është zvogëluar krahasuar me periudhën 2021/2022.

Tek ansamblet profesionale për këngë dhe valle popullore, gjatë periudhës 2022/2023, krahasuar me periudhën e viteve 2021/2022, është vërejtur ulje të numrit të performancave vetanake (koncerte) si dhe numri i vizitorëve.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë