Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Arsimi dhe shkenca


Studentë të diplomuar 2022

26.05.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, të fituara nga raportet e pranuara, në vitin 2022, në shkollat dhe fakultetet e larta
profesionale kanë diplomuar 7483 studentë të nivelit universitar, që shënon zvogëlim për 3.5 % në krahasim me vitin 2021.
Nga numri i përgjithshëm i studentëve të diplomuar, 5995, afërsisht 80.1 % janë studentë të rregulltë, ndërsa 1488 afërsisht 19.9 % janë
studentë me korrespondencë.
57.1% janë studentë të diplomuar.
Nga numri i përgjithshëm i studentëve, 40 % kanë diplomuar në afat të caktuar, ndërsa 60 % diplomuan pas afatit të paraparë.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë