Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2024 година

28.03.2024


Според податоците на Државниот завод за статистика, во февруари 2024 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски за 0.5 % на месечно ниво и  за 1.9 % на годишно ниво.

Во февруари 2024, во споредба со јануари 2024 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски во групите Енергија за 4.8 % и Трајни производи за широка потрошувачка за 0.1 %.  

Во февруари 2024, во споредба со февруари 2023 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се пониски во групите Интермедијарни производи, освен енергија за 28.1 %, Капитални производи за 4.4 % и Енергија за 5.4 %.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë