Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Produkti i brendshëm bruto


Prodhimi i Brendshëm Bruto, tremujori i katërt për vitin 2023

07.03.2024


Sipas vlerësimit të Entit Shtetëror për Statistikë, shkalla e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto (PBB) për, tremujorin e katërt të vitit
2023, është 0.9 %.
Në tremujorin e katërt të vitit 2023, rritje është vërejtur në sektorët : F- Ndërtimtaria prej 5.5 % dhe K- Veprimtaritë financiare dhe të
sigurimit prej 3.5 %.
Konsumi final për amvisëri përfshirë edhe institucionet jofitimprurëse të cilat i shërbejnë amvisërive, gjatë tremujorit të katërt të vitit 2023,
në mënyrë nominale jan; rritur për 5.8 %, ndërsa pjesëmarrja e saj në strukturën e prodhimit të brendshëm bruto është 70.9%.
Në periudhën e njejtë, eksporti i mallrave dhe shërbimeve në mënyrë nominale është rritur për 0.1 % ndërsa Importi i mallrave dhe
shërbimeve është zvogëluar për 5.3 %.
Investimet bruto në tremujorin e katërt nga viti 2023 shënuan ulje në pjesën e ndryshimeve në rezerva.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë