Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Llogaritë ekonomike në bujqësi


Llogaritë ekonomike në bujqësi, 2022

01.04.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, vlera e shtuar bruto në bujqësi në vitin 2022 është 57 298 milionë denarë dhe krahasuar me vitin 2021 shënon rritje nominale prej 22.5%.

Prodhimet bimore në vitin 2022, të cilat në prodhimin e përgjithshëm marrin pjesë me 72.9%  shënojnë rritje prej 20.2% krahasuar me vitin paraprak. Vlera e prodhimeve shtazore, e cila merr pjesë me 18.7% në prodhimin e përgjithshëm, ka rritje për 18.6% krahasuar me vitin 2021.

Konsumi mes fazave në vitin 2022 krahasuar me vitin paraprak shënon rritje prej 10.1%. Të ardhurat nominale në bujqësi nga faktorët prodhues, për njësi të punës, në vitin 2022 shënon rritje prej 62.6%, ndërsa të ardhurat reale nga faktorët prodhues shënon rritje prej 56.3%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë