Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Llogaritë rajonale


Prodhimi i brendshëm bruto dhe investimet në mjetet themelore, sipas rajoneve, 2022 - të dhëna paraprake -

02.02.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit 2022, pjesmarrje më të madhe në prodhimin e brendshëm bruto në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka Rajoni i Shkupit me 44.9%, ndërsa pjesëmarrje më të vogël ka Rajoni Verilindor me 4.8 %.

Prodhimim më të madh të brendshëm bruto për kokë banori, krahasuar me mesataren e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë Rajoni i Shkupit me indeks 135.7, Rajoni Juglindor me indeks prej 108.0. Ndërsa, të gjithë rajonet tjera kanë prodhim të brendshëm bruto ndër mesataren e vendit.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë