Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i kostos për jetesë dhe çmimet me pakicë, mars 2024

08.04.2024


Inflacioni i matur nëpërmjet indeksit të kostos për jetesë në mars 2024, krahasuar me shkurt e vitit 2024, është 0.9 %.

Rritja e inflacionit në mars të vitit 2024, krahasuar me shkurt e vitit 2024, është rezultat i rritjes së kostos për jetesë në grupet e mëposhtme: transport për 3.1 %, ushqime dhe pije joalkoolike për 1.3 %, mallra dhe shërbime të ndryshme për 0.6 %, rekreacion dhe kulturë, restorante dhe hotele për 0.5 %, veshje dhe këpucë për 0.2 %, pije alkoolike, duhan dhe lëndë narkotike, banim, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera, shëndeti dhe komunikimi për 0.1 %.

Në mars të vitit 2024, krahasuar me shkurtin e vitit 2024, është vërejtur ulje e kostos për jetesë në grupet e mëposhtme: mobilje, sende shtëpiake dhe mirëmbajtje për shtëpi për 0.1%.

Kostoja e jetesës në grupet: arsimi mbetet në të njëjtin nivel si në muajin e kaluar.

Indeksi i çmimeve me pakicë në mars të vitit 2024 krahasuar me shkurtin e vitit 2024 është 101.0.

Indeksi i kostos për jetesë në mars të vitit 2024, krahasuar me muajin mars të vitit 2023, shënoi rritje prej 4.0 %, ndërsa indeksi i çmimeve me pakicë shënoi rritje prej 3.8 %.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë