Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Blegtori dhe peshkim


Numri i bagëtisë dhe shpendëve, 2023

29.03.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në vitin 2023, krahasuar me vitin paraprak, numri i përgjithshëm i bagëtisë është ulur
për 9.7 %. Rënie e numrit të bagëtisë është vërejtur tek ekonomitë bujqësore individuale, ndërsa te subjektet afariste (ndërrmarjeve
dhe shitoreve bujqësore) është vërejtur rritje.
Numri i derrave në vitin 2023, krahasuar me vitin 2022, është rritur për 5.9 %.
Numri i përgjithshëm i deleve në vitin 2023 shënon rënie prej 9.2 %.
Në të njëjtën periudhë, numri i dhive është zmadhuar për 6.7 %.
Numri i shpendëve në vitin 2023, krahasuar me vitin paraprak, është rritur për 11.8 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë