Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Çmimet


Indeksi i çmimeve të shërbimeve të hotelierisë, mars 2024

05.04.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, indeksi i çmimeve në shërbimet hotelierike gjatë muajit mars të vitit 2024, krahasuar me muajin shkurt të vitit 2024, është rritur për 0.2 %.

Krahasuar sipas grupeve të shërbimeve, rritje është vërejtur në grupet Ushqim për 0.3 % dhe Pije alkoolike për 0.1 %.

Indeksi i çmimeve të shërbimeve hotelierike në mars të vitit 2024, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, është rritur për 6.0 %.

Indeksi kumulativ i çmimeve të shërbimeve hotelierike për periudhën janar - mars 2024, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, është rritur për 6.2 %, dhe krahasuar me dhjetorin 2023 është rritur për 0.7 %.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë