Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria


Lejet e dhëna për ndërtim, shkurt 2024

12.04.2024


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë muajit shkurt të vitit 2024 janë dhënë 387 leje ndërtimi, që është për 9.9 % më shumë se në muajin e njejtë të vitit paraprak.

Sipas lejeve të dhëna për ndërtim, vlera e paraparë e objekteve është 8 819 983 mijë denarë, që është për 10.9 % më pak krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak.

Nga numri i përgjithshëm i numrit të lejeve të dhëna për ndërtim 171 (44.2 %) janë të dedikuara për objektet e ndërtimit të lartë, 119 (30.7 %) për objektet e ndërtimit të ulët dhe 97 (25.1 %) objektet për rikonstruim.

Nga gjithsej 387 objekte, te 216 (55.8 %) si investitorë na paraqiten persona fizik, ndërsa tek 171 (44.2 %) objekte si investitorë janë subjektet afariste.

Në periudhën raportuese është paraparë ndërtimi i 951 banesave, me sipërfaqe të përgjithshme prej 78 892 m2.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë