Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria


Punët e realizuara ndërtimore dhe banesat e përfunduara në njësitë për banim të ndërtuara nga subjektet afariste, 2022

13.06.2023


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë vitit 2022, subjektet afariste të cilat merren me veprimtari ndërtimi kanë realizuar
punë ndërtimore në vlerë prej 30 768 214 mijë denarë.
Prej tyre, 14 662 217 mijë denarë janë për objekte në pronësi individuale.
Gjatë vitit 2022 janë ndërtuar gjithsej 2 519 objekte, ndërsa të përfunduara janë gjithsej 3 844 banesa me sipërfaqe të përgjithshme prej
257 058 m2, prej cilave 3 714 janë në pronësi individuale.
Sipërfaqa mesatare e banesave të përfunduara është 66.9 m2.
Sipas rajoneve, më së shumti është ndërtuar në Rajonin e Shkupit, pastaj Rajonin e Pellagonisë, jugperendimor e kështu me rradhë.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë