Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria


Realizimi i punëve ndërtimore dhe banesat e përfunduara në objektet për banim të ndërtuara nga persona fizik, 2022

13.06.2023


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë vitit 2022, pronarët individual kanë realizuar punë ndërtimore në vlerë prej
16 896 526 mijë denarë.
Gjatë vitit 2022 janë ndërtuar gjithsej 2 145 objekte dhe të përfunduara janë gjithsej 2 457 banesa me sipërfaqe të përgjithshme prej
304 916 m2, prej cilave 102 janë banesa në vila më sipërfaqe të përgjithshme prej 7 981 m2.
Sipërfaqa mesatare e banesave të përfunduara është 124.1m2.
Sipas rajoneve, më së shumti është ndërtuar në Rajonin e Vardarit, pastaj Pollogut, Shkupit e kështu më rradhë.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë