Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Energjia


Bilanci energjetik, 2022 -të dhënat e mëparshme-

20.10.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, prodhimi i përgjithshëm bruto-primar i energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2022 është 1 040 502 toe ose 37.9% nga energjia e përgjithshme e nevojshme.

Energjia e përgjithshme e nevojshme për vitin 2022 është  2 746 673 toe.

Konsumuesit më të mëdhenj final të energjisë në 2022 janë: transporti me 41.1%, amvisëritë me 26.3% dhe industria me 20.1% (nga konsumi përfundimtarë në dispozicion).

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë