Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria


Çmimi mesatar për 1m2 sipërfaqe banesore, viti 2019

31.03.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, çmimi mesatar për 1m2 sipërfaqe banesore për vitin 2019 është 44.994 denarë, që është për 4.3% më shumë në raport me vitin 2018.

Në Shkup, çmimi mesatar për 1m2 është 48 204 denarë, që është 3.1% më shumë krahasuar me vitin 2018, ndërsa në vendbanimet tjera të vendit ajo është 35 255 denarë, që është për 6.3% më shumë krahasuar me vitin 2018.

Sa i përket çmimi mesatar për 1m2 në gjysmën e dytë të vitit 2019, ajo është ulur për 4.3%, krahasuar me pjesën e parë të vitit, ndërsa në Shkup ulja është 2.8%.

Çmimet e përmendura mesatare për 1m2 sipërfaqe banesore janë pa tatim të vlerës së shtuar.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë