Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Ndërtimtaria


Objektet e ndërtuara pa leje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2022

30.06.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, gjatë vitit 2022, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të regjistruara 662 objekte të ndërtuara pa leje.

Sipas llojit të objektit, pa leje janë ndërtuar 111 objekte për banim[1]) (16.8 %), 101 mbindërtime, adaptime dhe meremetime (15.3 %), 58 objekte afariste (8.8 %), 94 garazhe (14.2 %), 125 gardhe (18.9 %), 5 shkallë (0.8 %), 19 terrasa (2.9 %), 5 terrasa verore (0.8 %), 50 mburoja (7.6 %), 15 objekte të përkohshme-të afatizuara (2.3 %) dhe 79 objekte ndihmëse (11.9 %).

Numri më i madh i objekteve të ndërtuara pa leje (96.2 %) janë në pronësi private.[1] ) Sipas qëllimit, objektet e banimit mund të jenë objekte banimi, banimi-afariste dhe shtëpi për çlodhje dhe rekreacion.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë