Skip Navigation Links
Webfaqja www.stat.gov.mk përdorë biskota të cilat janë të nevojshme për funksionalitetin e plotë të faqes. Me prezencën tuaj në webfaqen tonë nënkupton që ju pajtoheni lidhur me përdorimin e këtyre biskotave. Për detaje më të hollësishme lexoni Politikën për biskota.


              

Publikimi nga fusha: Transporti dhe komunikacioni


Transporti i pasagjerëve dhe mallrave në tremujorin e tretë 2023

23.11.2023


Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në tremujorin e tretë të vitit 2023, numri i udhëtarëve të transportuar në transportin
rrugor të pasagjerëve është 941 mijë, në transportin urban-periferik 9 190 mijë, në transportin hekurudhor 56 mijë, ndërsa numri i të
transportuarve pasagjerë në transportin ajror është 1 015 904.
Në tremujorin e tretë 2023, krahasuar me tremujorin e tretë 2022, sasia e mallrave të transportuara në transportin rrugor të mallrave
është rritur me 35.7 %, në transportin hekurudhor është zvogëluar me 32.0 %, ndërsa në transportin ajror është rritur me 23.0 %.
  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë